İngilizce Dövme Sözleri

İngilizce Dövme Sözleri

 • 21 Şubat 2023 22:57
 • Son Güncelleme: 15 Mart 2023 00:10

Nasıl bir dövme yaptırsam? Beni ifade eden, beni anlatan bir yazı mı olsa yoksa bir simge mi? Eğer kendinizi en iyi ifade eden ya da gördüğünüzde sizi iyi hissettirecek bir yazı dövmesi yaptırmayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Karar vermenizi kolaylaştıracak İngilizce dövme sözlerini sizler için derledik. 

 • Be Brave – Cesur Ol
 • Adventure – Macera
 • OHANA – Aile
 • Everything As I Promised – Her şey söz verdiğim gibi
 • 777 – Meleklerin Mucizesi
 • Trust No One – Kimseye güvenme
 • Chaos – Kaos
 • Fear – Korku
 • Don’t Panic – Panik yapma
 • Balance – Denge
 • I love so i love – Seviyorum yani seviyorum
 • İmge Tattoo - Kampanya
 • Always Tired – Her zaman yorgunum
 • Be Safe – Dikkatli ol
 • Never Give Up – Asla pes etme
 • Never Again – Bir daha asla
 • Hands Up – Eller yukarı
 • Are you there? – Orda mısın?
 • Give Me Hug – Sarıl Bana
 • Why Not? – Neden Olmasın?
 • Everyhing Is Temporary – Her şey geçicidir.
 • It doesn’t concern you at all – Seni hiç alakadar etmez.
 • Better Late Than Never – Geç olsun güç olmasın.
 • Time Changes Everyone – Zaman herkesi değiştirir.
 • Pain Changes People – Acı İnsanları Değiştirir.
 • Live in Moment – Anı Yaşa
 • Nothing Left To Lose – Kaybedecek bir şey kalmadı
 • Hate is easy. Love Takes Courage – Nefret kolaydır, sevgi cesaret ister
 • You are the love of my life. - Sen benim hayatımın aşkısın.
 • I love the sun for days, the moon for nights and you forever.Günler için güneşi seviyorum, geceler için ayı seviyorum ve seni sonsuza dek.
 • My darling don’t forget me.Sevgilim beni unutma.
 • There’s only one happiness in life; to love and to be loved. Hayatta tek bir mutluluk var; sevmek ve sevilmek.
 • True love doesn’t mean being inseparable; it means being separated and nothing changes.Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir.
 • If you want to be loved, be lovable.Sevilmek istiyorsan sevilebilir ol. 
 • Love is the beauty of the soul.Aşk ruhun güzelliğidir.
 • To the world you are just one person but to one person you may be the world.Dünya için sadece bir insansın, ama bir kişi için bütün dünyasın!
 • Paradise is always where love dwells.Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.
 • Love is not what the mind thinks, but what the heart feels.Aşk zihnin düşündüğü değil, kalbin hissettiğidir.
 • Love is the bridge between two hearts.Aşk iki kalp arasındaki köprüdür.
 • Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.
 • Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction. - Aşk aynı yöne bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.
 • I’m madly in love with you.Sana deli gibi aşığım.
 • Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.Biri tarafından derinden sevilmek sana güç verir, oysaki birini derinden sevebilmek sana cesaret verir.
 • I found the one whom my soul loves.Ruhumun sevdiği o kişiyi buldum.
 • Always on my mind forever in my heart. - Her zaman aklımda sonsuza kadar kalbimde.
 • I could conquer the world with one hand as long as you’re holding the other.Sen diğerini tuttuğun sürece tek elle dünyayı fethedebilirim.
 • Never forget who you are – Asla kim olduğunu unutma
 • If you can dream it, you can do it – Eğer onu hayal edebiliyorsan, onu yapabilirsin.
 • You don’t know what you’re alive for until you know what you would die for. – Ne uğruna ölebileceğini bilmeden, ne uğruna yaşadığını bilmezsin.
 • Be the change itself – Değişimin kendisi ol.
 • This too shall pass – Bu da geçecek
 • Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you. - Doğayı inceleyin, doğayı sevin, doğaya yakın kalın. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
 • Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. - Birileri bugün gölgede oturabiliyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir.
 • Nature always wears the colors of the spirit. - Doğa her zaman ruhun rengini giyer.
 • Colors are the smiles of nature. - Renkler doğanın gülücükleridir.
 • If you truly love nature, you will find beauty everywhere. - Eğer doğayı gerçekten seviyorsanız, her yerde güzellikler bulursunuz.
 • One touch of nature makes the whole world kin. - Doğanın tek bir dokunuşu tüm dünyayı aile yapar.
 • My wish is to stay always like this, living quietly in a corner of nature. - Benim dileğim her zaman böyle kalmak, doğanın bir köşesinde sessizce yaşamak.
 • Look deep into nature, and then you will understand everything better. - Doğanın derinliklerine bak ve sonra her şeyi daha iyi anlayacaksın.
 • Adopt the pace of nature: her secret is patience. - Doğanın hızını benimseyin: onun sırrı sabırdır.
 • Nature is the art of God. - Doğa, Tanrı’nın sanatıdır.
 • Life is too short to even care at all - Hayat, kafaya takmak için fazla kısa.
 • Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today. – Sonsuza kadar yaşayacakmışsın gibi hayal et. Bugün ölecekmişsin gibi yaşa.
 • We must all face the choice between what is right and what is easy. – Hepimiz neyin doğru neyin kolay olduğu arasında seçim yapmalıyız.
 • Happiness depends upon ourselves. – Mutluluk bizlere bağlıdır.
 • Don’t dream your life, live your dream – Yaşamını hayal etme, hayalini yaşa.
 • You get what you give. – Ne verirsen onu alırsın.
 • Never a failure always a lesson. – Asla bir hata değil, her zaman bir derstir.
 • In love and death – Aşkta ve ölümde.
 • In a world of my own – Kendime ait bir dünyada.
 • This too shall pass – Bu da geçer.
 • What type of harvest will September bring – Eylül nasıl bir hasat getirecek