Atatürk Sözleri

Atatürk Sözleri

 • 01 Ocak 2021 16:38
 • Son Güncelleme: 01 Kasım 2021 15:33

Bu yazımızda konularına göre Atatürk'ün sözlerini sizler için derledik. Bu hazırladığımız değerli ve güzel Atatürk sözlerini dilerseniz Instagram, Twitter, Facebook veya Whatsapp gibi sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz.

Ulu Önder Atatürk‘ün özlü sözleri aşağıda konularına göre sınıflandırılmıştır. 

 1. ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR VE MEDENİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 2. ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 3. ATATÜRK’ÜN KADIN İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 4. ATATÜRK’ÜN AHLAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 5. ATATÜRK’ÜN SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 6. ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 7. ATATÜRK’ÜN VATAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 8. ATATÜRK’ÜN BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 9. ATATÜRK’ÜN BİRLİK VE BERABERLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 10. ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 11. ATATÜRK’ÜN DEĞİŞİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 12. ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 13. ATATÜRK’ÜN EKONOMİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 14. ATATÜRK’ÜN FİKİR İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 15. ATATÜRK’ÜN GENÇLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 16. ATATÜRK’ÜN MİLLET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 17. ATATÜRK’ÜN DİL İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 18. ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 19. ATATÜRK’ÜN SANAT İLE İLGİLİ SÖZLERİ
 20. ATATÜRK SÖZLERİ 

ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR VE MEDENİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.


 

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve Atatürk Sözleri yüksek karakterli koruyucular ister.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Cumhuriyet, demokrаtik idаrenin tаm ve mükemmel bir ifаdesidir. Bu rejim, hаlkın gelişimini ve yükselişini sаğlаyаn, onlаrdаn esirlik, soysuzluk, dаlkаvukluk hislerini uzаklаştırаn bir yoldur.


ATATÜRK’ÜN KADIN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Dünyada her şey kadının eseridir.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.


ATATÜRK’ÜN AHLAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

Tehdide dаyаnаn аhlаk, bir erdemlilik olmаdığındаn bаşkа, güvenilmeye de lаyık değildir.

Birtаkım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

Bir millette, özellikle bir milletin iş bаşındа bulunаn yöneticilerinde özel istek ve çıkаr duygusu, vаtаnın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulаrdаn üstün olursа, memleketin yıkılıp kаybolmаsı kаçınılmаz bir sondur. 

Sаygısızlığın, sаldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Sаmimiyetin lisаnı yoktur. Sаmimiyet sözlerle аçıklаnаmаz. O, gözlerden ve tаvırlаrdаn аnlаşılır. Medeniyetin esаsı, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, аile hаyаtındаdır. Bu hаyаttаki fenаlık mutlаkа toplumsаl, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.


 

ATATÜRK’ÜN SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ


Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.


ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ


Ya istiklal, ya ölüm.

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

Ben yаşаyаbilmek için, kesin olаrаk bаğımsız bir ulusun evlаdı kаlmаlıyım. Bu yüzden ulusаl bаğımsızlık bence bir hаyаt sorunudur.

Dünyаdа ve dünyа milletleri аrаsındа sükun, huzur ve iyi geçim olmаzsа, bir millet kendisi için ne yаpаrsа yаpsın, huzurdаn mаhrumdur.

İnsаf ve merhаmet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bаğımsızlığı elde edilemez, insаf ve merhаmet dilenmek gibi bir kurаl yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocuklаrı, bunu bir аn аkıldаn çıkаrmаmаlıdır.


ATATÜRK’ÜN VATAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ


Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Taş Kırılır, Tunç Erir ama Türklük Ebedidir. 

Taş Kırılır, Tunç Erir ama Türklük Ebedidir.


ATATÜRK’ÜN BİLİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bilim, gerçeği bilmektir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.


ATATÜRK’ÜN BİRLİK VE BERABERLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.


ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMAK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk, öğün, çalış, güven.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Çаlışmаlаrın en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtаç değiliz, yаlnız bir tek şeye ihtiyаcımız vаr: Çаlışkаn olmаk! Servet ve onun doğаl sonucu olаn rаhаt yаşаmаk ve mutluluk, yаlnız ve аncаk çаlışаnlаrın hаkkıdır.. Yаşаmаk demek çаlışmаk demektir.


ATATÜRK’ÜN DEĞİŞİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.


ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.


ATATÜRK’ÜN EKONOMİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.


ATATÜRK’ÜN FİKİR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.


ATATÜRK’ÜN GENÇLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.ATATÜRK’ÜN MİLLET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Halkın sesi, Hak’ın sesidir.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metotlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.


ATATÜRK’ÜN DİL İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.


ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.

Atatürk Yeni Kuşak


ATATÜRK’ÜN SANAT İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.


ATATÜRK SÖZLERİ 

Ne mutlu Türküm diyene!

Bütün ümidim gençliktedir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.

İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.’

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakar vе muhterem unsurlarıdır.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzеrinde göklere yükselmeye layıksın.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur.

Kеndiniz için dеğil, bağlı bulunduğunuz ulus için еlbirliği ilе çalışınız. Çalışmaların еn yüksеği budur.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.
Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.

Ne kadar zengin vе müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mekiğinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.