Bulmaca Zaire'de bir akarsu nedir?

Zaire'de bir akarsu bulmacalarda sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir bulmaca sorusudur.

Kare ve çengel bulmacalarda geçen 'Zaire'de bir akarsu' sorusunun 4   ayrı cevabı vardır.

 EN İYİ CEVAP

BENZER BULMACA CEVAPLARI

Bulmacada Akarsu Krosu Ne Demek?
Bulmacada Akarsu Yatağı, Mecra Ne Demek?
Bulmacada Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü Ne Demek?
Bulmacada Akarsu kenarındaki ağaçlık Ne Demek?
Bulmacada Akarsu kenarlarında hayvanlara su içirilen yer Ne Demek?
Bulmacada Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların arasında yaşayan bir tür balık Ne Demek?
Bulmacada Akarsu Krosu Sal Yarışı Ne Demek?
Bulmacada Akarsu krosu da denilen ve azgın ırmaklarda yapılan spor dalı Ne Demek?
Bulmacada Akarsu yatağı Ne Demek?
Bulmacada Akarsu Yatağında Katı Parçaların Yatağac Çarparak Oluşturduğu Aşındırma Şekli Ne Demek?
Bulmacada Akarsu Yatağının En Derin Yerlerini Birleştiren Çizgi Ne Demek?
Bulmacada Akarsu, dere, çay Ne Demek?
Bulmacada Akarsuda Suyun Geniş Bir Alanda Döndüğü Yer Ne Demek?
Bulmacada Akarsular tarafından derin yarılmış yüksek düzlüklere verilen ad Ne Demek?
Bulmacada Akarsular, Nehirler, Irmaklar Ne Demek?
Bulmacada Akarsularda Balık Avlanan Durgun Yer Ne Demek?
Bulmacada Akarsularda Yıkanan Çamaşırların Üzerinde Tokmakla Dövüldüğü Yassı Taş Ne Demek?
Bulmacada Akarsulardan oluşan küçük derecikler Ne Demek?
Bulmacada Akarsuları inceleyen bilim dalı Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların Birbirlerine Birleştiği Yere Veya Denize Doğru Olan Kısmı Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların Denize Ulaşamayıp, Kapalı Havzalarda Son Bulduğu İçe Akışlı Alanlar Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların Göl Veya Denizlere Açıldığı Bölgelerde Akarsuyun Etkisi Altında Kalan Su Ürünleri İstihsaline Elverişli Sahalar Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların Seviyesini Yükseltmek, Suları Toplamak Veya Başka Yöne Çevirmek İçin Yapılan Bent Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların Taşıması Sonucu Ortaya Çıkan Madde Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık,kil vs çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın,alüvyon Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların türlü nedenlerle bıraktığı yatak Ne Demek?
Bulmacada Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri Ne Demek?
Bulmacada Akarsuyun herhangi bir noktasından bir saniyede geçen su hacmi Ne Demek?
Bulmacada Akarsuyun Hızlı Ve Gürültülü Aktığı Yer Ne Demek?
Bulmacada Akarsuyun Karşı Tarafı Ne Demek?