Bulmaca Bodrum Yakınlarında Antik Bir Kent nedir?

Bodrum Yakınlarında Antik Bir Kent bulmacalarda sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir bulmaca sorusudur.

Kare ve çengel bulmacalarda geçen 'Bodrum Yakınlarında Antik Bir Kent' sorusunun 3   ayrı cevabı vardır.

 EN İYİ CEVAP

BENZER BULMACA CEVAPLARI

Bulmacada Antik Çağlarda Kızılırmak İle Sakarya Irmağı Arasındaki Bölgeye Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağlarda,Anadolu'nun Güneybatısına Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Bodrum Yakınlarında Turistik Bir Belde Ne Demek?
Bulmacada Kent Civarı Yerleşim Ne Demek?
Bulmacada Kent Dışında Kurulmuş Bir Üniversitenin Alanı Ve Yapıları Ne Demek?
Bulmacada Kent Soylu Ne Demek?
Bulmacada Kent Veya Kasabada Dış Mahalle Ne Demek?
Bulmacada Antik Aztek İmparatorluğu'nun Başkenti Ne Demek?
Bulmacada Antik Bir Roma Kenti Ne Demek?
Bulmacada Antik Bir Sümer Şehri Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağ Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağ Tiyatrolarında Sunağa Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağ'da Bazen Bir Kaç Kent Ya Da Ufak Yerleşim Birimlerinin Biraraya Gelerek Oluşturduğu Kent Devletlere Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağ'da Genelde Şarap Ve Zeytinyağı Gibi Sıvı Ürünlerle Kuru Tarım Ürünlerini Depolamakta Kullanılan Büyük Çapta Küplere Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağ'da İnsanların Ölülerini Gömdükleri Sandık Şeklinde Mezar Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Anadolu Ve Yunan Topraklarında Yaşamış Medyumnik Yetenekleri Bulunan Kahineler Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Çömlek Yapımında Kullanılan Kil Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Daha Çok Mezar Taşı İşlevi Gören Ama Adak, Anı Veya Sınır Taşı Olarak Da Dikilen Taş Levha Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Garum Sosundan Arta Kalan Koyu Renkli Tortuya Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda İber Yarımadası'nın Batısı Olan Bugünkü Portekiz Topraklarında Yaşayan Kelt Kökenli Bir Halk Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Kullanılan, Meşin Kaplı, Küçük, Yuvarlak Kalkan Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Kullanılan, Tek Kulplu Su Ya Da Şarap Kabı Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Kullanılmış Bir Ölçü Birimi Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Mısırlı Kadınların Kullandığı Ruj Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Savaşın Kazanıldığı Alana Dikilen Zafer Anıtı Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Su Taşımak İçin Kullanılan Testi Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda Yaratcıcı Esin Perileri Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda, Çok Büyük Boyutlara Sahip Heykel Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda, Dinlenmek Ya Da Yemek Yemek İçin Üzerine Uzanılan Uzun Bir Çeşit Kanepe Ne Demek?
Bulmacada Antik Çağda, Kölelerin Giydikleri Tahta Tabanlı Ayakkabılar Ne Demek?