şasi

kelimesinin 5 anlamı vardır. Şasi kelimesinde 2 tane sesli, 2 tane sessiz harf vardır. şasi kelimesi Ş ile başlayan İ ile biten 4 harfli bir kelimedir. şasi kelimesi sessiz harf ile başlayıp sesli harf ile bitiyor.
  • [ isim ] Motorlu kara taşıtlarının iskelet bölümü
  • Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kağıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
  • Yapı işlerinde sürme çerçeve
  • [ sıfat ] Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse)
  • [ zarf ] Gözlerini çarpıtarak

şasi İle Başlayan Kelimeler

şasi harfleriyle kelimeler ( Ş - A - S - İ - )