özür

kelimesinin 4 anlamı vardır. Özür kelimesinde 2 tane sesli, 2 tane sessiz harf vardır. özür kelimesi Ö ile başlayan R ile biten 4 harfli bir kelimedir. özür kelimesi sesli harf ile başlayıp sessiz harf ile bitiyor.
  • [ isim ] Bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
  • Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme, mazeret
  • Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik
  • Kusur, defo

özür İle Başlayan Kelimeler

özür harfleriyle kelimeler ( Ö - Z - Ü - R - )