not

kelimesinin 3 anlamı vardır. Not kelimesinde 1 tane sesli, 2 tane sessiz harf vardır. not kelimesi N ile başlayan T ile biten 3 harfli bir kelimedir. not kelimesi sessiz harf ile başlayıp sessiz harf ile bitiyor.
  • [ isim ] Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
  • Okullarda öğrencinin dersle ilgili bilgi ve beceri düzeyini göstermek üzere öğretmenlerce verilen sayı, derece
  • Bir şeyin niteliği üzerine edinilen kanı

not İle Başlayan Kelimeler

not harfleriyle kelimeler ( N - O - T - )