Bulmaca Bulmaca Anlamında Kullanılan Bir Sözcük nedir?

Bulmaca Anlamında Kullanılan Bir Sözcük bulmacalarda sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir bulmaca sorusudur.

Kare ve çengel bulmacalarda geçen 'Bulmaca Anlamında Kullanılan Bir Sözcük' sorusunun bir cevabı vardır ve cevabı 6 harflidir.

 EN İYİ CEVAP

BENZER BULMACA CEVAPLARI

Bulmacada Bulmaca Bilim Ne Demek?
Bulmacada Bulmaca, Bilmece Ne Demek?
Bulmacada Bulmacabilim Ne Demek?
Bulmacada Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek ya da topluluktaki insanla Ne Demek?
Bulmacada Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek yada topluluktaki insanların kullandığı özel dil yada sözcük dağarcığı. Mecazen serserilerin,külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim. Kaba ve küfürlü söz yada deyim Ne Demek?
Bulmacada Kullanılan Ortak Dilden Ayrı Olarak Aynı Meslek Yada Topluluktaki İnsanların Kullandığı Özel Dil Yada Sözcük Dağarcığı Ne Demek?
Bulmacada Kullanılan programın belli bir durumunu kaydetmesi işlemi Ne Demek?
Bulmacada Sözcük Gibi Okunan Kısaltmalara Verilen Ad Ne Demek?
Bulmacada Sözcük oyunları ve çeşitli imalar içeren, otuz bir heceli bir Japon şiiri Ne Demek?
Bulmacada Sözcük oyunları ve çeşitli imalar içeren,otuz hecelik Japon şiiri Ne Demek?
Bulmacada Sözcük türetmek ya da sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim ver Ne Demek?
Bulmacada Sözcükbilim Ne Demek?
Bulmacada Sözcüklerin hem biçimsel hem anlamsal tarihini ele alan dilbilim dalı Ne Demek?
Bulmacada Sözcüklerin tarihsel ve yapısal yönden incelenmesini konu alan bilim Ne Demek?
Bulmacada Bulmaca Ne Demek?
Bulmacada Sözcük Ne Demek?