birim

kelimesinin 5 anlamı vardır. Birim kelimesinde 2 tane sesli, 3 tane sessiz harf vardır. birim kelimesi B ile başlayan M ile biten 5 harfli bir kelimedir. birim kelimesi sessiz harf ile başlayıp sessiz harf ile bitiyor.
  • [ isim ] Bir kümenin her elemanı
  • Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
  • Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit
  • Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri
  • [ dil bilgisi ] Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite

birim İle Başlayan Kelimeler

birim harfleriyle kelimeler ( B - İ - R - M - )